Skaitmeninio sprendimo, sudaryto iš skirtingų produktų, galia

skaitmeninis produktas vvs ir e.parduotuves integracija

Pastaraisiais metais daugelis organizacijų naudoja verslo procesų modeliavimą, kad efektyviai valdytų organizacinius pokyčius. Tačiau procesų modeliavimas retai naudojamas visuotiniam organizacijos procesų valdymo ciklui remti. Tai apima verslo procesų kūrimą, jų įgyvendinimą ir kontrolę. Mažų ir vidutinių Įmonių išteklių planavimo (VVS) sistemų turėjimas ir visiškas jų galimybių panaudojimas yra labai svarbus automatizuojant įmonės verslo procesus. Pagrindinė problema yra ta, kad verslo valdymo sistemos diegimo sąnaudos, skirtos VVS sistemai pritaikyti prie faktinių įmonės verslo procesų, viršija VVS įsigijimo sąnaudas. Todėl, modeliuojant įmonės verslo procesus ir pritaikant VVS pagal individualius įmonės poreikius, įmonėms tenka verstis su jau naudojamomis sistemomis, o tai atneša labai daug rankinio darbo, pasikartojančių operacijų, žmogiškųjų klaidų ir kt. Visgi, vis labiau siekiama plėtoti verslo procesų valdymo sistemų integruotą požiūrį.

Integruotas skaitmeninis sprendimas iš skirtingų produktų

Vieningai integruotos sistemos (VVS, POS, CRM, e-Shop, BI ir kt.) automatizuoja pagrindinę įmonių veiklą, pvz., gamybą, žmogiškuosius išteklius, finansų ir tiekimo grandinės valdymą.

Paprastai dauguma įmonių nenumato keisti turimos verslo valdymo sistemos, daugiausia jos planuoja atnaujinti turimo sprendimo versiją ar plėsti jos funkcionalumą. Didesnių pokyčių, susijusių su sistemos keitimu, papildomų vietų įsigijimu, dauguma įmonių nenumato, bet vystantis technologijoms ir pačioms sistemoms, lankstumu ir paprastumu pasižymintys skaitmeniniai sprendimai tampa daug aktualesni ir pigesni. Augančiam verslui nebepakanka suprogramuoti papildomą funkcionalumą, kuris augina įmonės kaštus, bet čia svarbus stampa ir laikas – kaip greitai galima gauti reikiamą sistemos atnaujinimą ar funkcionalumą?

Turėti iš modulių ar skaitmeninių produktų sudarytą technologinį sprendimą įmonėms suteikia galimybę rinktis modernias, lanksčias ir patogias sistemas. Verslai nesijaučia įpareigoti rinktis konkrečią sistemą ar produktą. Skaitmeninio sprendimo sudarymas pagal įmonės specifiką, lūkesčius ir poreikius gali būti ne tik programuojamas, bet ir surenkamas iš solidžių sistemų, pradžioje panaudojant tik reikalingiausius funkcionalumus, suteikiant verslui galimybę vėliau panaudoti visus sistemos privalumus.

Jei galvojate apie savo verslo skaitmenizavimo galimybes - aptarkite jas su mumis.

Susisiekime!

Connect produktas - e.prekybos įgalinimas mažoms ir vidutinėms įmonėms

Būtent toks yra Connect produktas – integracinis sistemų sprendimas (Microsoft Dynamics 365 Business Central VVS ir PrestaShop e.komercijos platforma), visiškai išpildantis mažos ir vidutinės įmonės poreikius el.prekyboje. Su šiuo produktu jūs iš karto pajusite materialines ir nematerialines inetgruoto sprendimo naudas:

 • Produkcijos gamybos masto planavimas 
 • Tikslesnis paklausos prognozės nustatymas 
 • Lengvesnis sistemos pritaikymas vartotojams 
 • Lankstesnis gamybos procesas 
 • Kaštų sumažinimas
 • Mažesnis užsakymo priėmimo laikas 
 • Pasiekiamas operacinis tobulumas 
 • Geriau paskirstomi įmonės ištekliai 
 • Pagerinama komunikacija tarp įmonės skyrių 
 • Visa įmonės informacija yra integruojama į vieną sistemą
 • Pagreitinamas sprendimų priėmimas 
 • Sumažinamas laikas nuo užsakymo priėmimo iki atsakymo klientams
 • Informacija yra pasiekiama realiu laiku 
 • Pagerinama aptarnavimo kokybė
 • Pagerinamas klientų pasitenkinimas ir lojalumas 

Taigi, sudiegus integruotą VVS ir el.prekybos sprendimą – Connect produktą – pavyksta pagerinti sprendimų priėmimą, sumažinti veiklos sąnaudas, padidinti duomenų patikimumą, teisingumą,  pasiekta didesnė kontrolė, išaugęs produktyvumas ir efektyvumas, sumažėjęs duomenų dubliavimasis ir kt. Connect sprendimas veikia su Microsoft Dynamics 365 Business Central verslo valdymo sistema ir PrestaShop (arba Sylius ir Shopware) el.prekybos platforma. Daugiausia API integracijų sutinkama debesijos principu pagrįstose sistemose. Connect produktas informacija dalinasi per API. Sprendimas leidžia sistemoms keistis prekės kortelėmis, kainynais, likučiais, pirkėjų kortelėmis, užsakymais ir jų būsenomis.

Jei galvojate apie savo verslo skaitmenizavimo galimybes – aptarkite jas su mumis!

Invertus skaitmeniniai sprendimai ir paslaugos