ES investicijos

invertus projektai

UAB „Invertus“ įgyvendina projektą „Contextual Search Engine for E-Commerce“ projektą (projektas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0239), kurį bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014 –2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje veiklos programą, 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“.

Projektu siekiama sukurti kontekstinę elektroninės prekybos paieškos sistemą, pagrįstą „SaaS“ (Programinė įranga kaip paslauga) verslo modeliu.

Bendra projekto vertė – 738382,91 euro. Projektui skirta 332,272,32 EUR. Projekto pradžia: 02/03/2020, projekto pabaiga: 23/09/2022.