ES Projektai ir Investicijos

PROJEKTO „DIDELIŲ KALBOS MODELIŲ TAIKYMAS KONTEKSTINĖS PAIEŠKOS SISTEMOMS“ ĮGYVENDINIMAS

Projektas kofinansuojamas Europos Sąjungos.

UAB „Invertus“ įgyvendina projektą „Didelių kalbos modelių taikymas kontekstinės paieškos sistemoms“, kurio metu planuojama sukurti kontekstinės paieškos ir rekomendacijų įrankį, skirtą optimizuoti pirkėjo patirtį, sukuriant profesionalaus darbuotojo–pardavimo konsultanto teikiamos pagalbos patirtį, o taip pat – didinti el. komercijos verslų efektyvumą. Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus sukurtas kontekstinės paieškos įrankis Bradsearch.

Projekto pavadinimas – „Didelių kalbos modelių taikymas kontekstinės paieškos sistemoms“

Projekto vykdytojas – UAB „Invertus”

Projekto tikslas – Sukurti kontekstinės paieškos įrankį Bradsearch.

Bendra projekto vertė 2.653.062,81 Eur, iš kurių 1.193.878,27 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdymo pradžia – 2024-02.

Projekto vykdymo pabaiga – 2026-06.

PROJEKTO „UAB „INVERTUS“ EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMAS

Projektas kofinansuojamas Europos Sąjungos.

UAB „Invertus“ įgyvendina projektą „UAB „Invertus“ eksporto rinkų plėtra“, kurio veiklos nukreiptos paslaugų eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui. Investicijas planuojama skirti įmonės ir jos paslaugų pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, interneto svetainės atnaujinimui.

Projekto pavadinimas – „UAB „Invertus“ eksporto rinkų plėtra“

Projekto vykdytojas – UAB „Invertus”

Projekto tikslas – UAB „Invertus“ konkurencingumo ir tarptautiškumo didinimas

Bendra projekto vertė 203.015 Eur, iš kurių 100.000 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdymo pradžia – 2024-06

Projekto vykdymo pabaiga – 2026-04